Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Bethelkerk, de Gereformeerde Gemeente aan de Anjerstraat 2 te Ridderkerk.

Via deze website kunnen onze gemeenteleden rechtstreeks meeluisteren met de uitzendingen van de kerkdiensten.

Het samenkomen in Gods huis tijdens de zondagse erediensten is de kern van ons gemeenteleven. Daarin zijn we afhankelijk van de Heere, echter dienen we ook onze verantwoordelijkheid te nemen.

Door de RIVM richtlijnen zijn niet alle gemeenteleden in de gelegenheid om de zondagse kerkdiensten bij te wonen. Daarom is deze site ingericht om de mogelijkheid te bieden mee te luisteren. Voor de praktische informatie t.a.v. de consequenties voor de kerkelijke activiteiten verwijzen we u naar de berichtgeving in het kerkblad.

Dit in het besef dat ook de genomen maatregelen om verspreiding van het CoviD-19 (Coronavirus) te voorkomen door de Heere gezegend moeten worden. We zien er naar uit dat het –naar de woorden van onze Heidelbergse Catechismus– beleefd mag worden, dat ‘gezondheid en krankheid niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen’.


Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Ridderkerk