Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Bethelkerk, de Gereformeerde Gemeente aan de Anjerstraat 2 te Ridderkerk.

Via deze nieuwe website kunt u rechtstreeks meeluisteren met de uitzendingen van de kerkdiensten.

Het samenkomen in Gods huis tijdens de zondagse erediensten is de kern van ons gemeenteleven. Daarin zijn we afhankelijk van de Heere, echter dienen we ook onze verantwoordelijkheid te nemen.

Nu onze overheid het advies heeft gegeven om bijeenkomsten voorlopig uit te stellen is deze site ingericht om u de mogelijkheid te bieden mee te luisteren.

Voor de praktische informatie t.a.v. de consequenties voor de kerkelijke activiteiten in de komende weken verwijzen we u naar de brief die bij alle gemeenteleden is bezorgd. Omdat de ontwikkelingen snel gaan en er aanvullende maatregelen genomen kunnen worden, vragen wij gemeenteleden deze website goed in de gaten te houden. Alle informatie zullen wij via deze website verstrekken. 

Dit in het besef dat ook deze maatregel om verspreiding van het CoviD-19 (Coronavirus) te voorkomen door de Heere gezegend moet worden. We zien er naar uit dat het –naar de woorden van onze Heidelbergse Catechismus– beleefd mag worden, dat ‘gezondheid en krankheid niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen’.


Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Ridderkerk